Dofinansowanie tzw.”żłobkowe” z ZUS

ZUS będzie przyjmował elektroniczne wnioski o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna od 1 kwietnia 2022 r.

Wnioski będą składane wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną.

Dofinansowanie będzie przysługiwało na dziecko, które uczęszcza do żłobka jeśli rodzic nie otrzymuje na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Dofinansowanie wynosi 400 zł i pomniejsza opłatę za żłobek. Dofinansowanie będzie wypłacane na rachunek bankowy placówki, do której uczęszcza dziecko.