INFORMACJA DOT. PŁATNOŚCI

Uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności czesnego w terminie, zgodnie z treścią umowy.